Podsumowanie pracy uczniów w I semestrze roku szkolnego 2009/2010
- apel przygotowany przez Samorząd Uczniowski

 

12 lutego 2010 roku odbył się apel zorganizowany
przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Objeździe
poprowadzili go Aleksandra Dehmel i Łukasz Blonkowski z klasy VI.

 


Myślą przewodnią apelu było przedstawienie wszystkim zebranym na apelu
 uczniów, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010
osiągnęli najwyższe wyniki w nauce
lub wykazali się najwyższą frekwencją.
Wyróżnione osoby mogły pokazać
swe zadowolone oblicza i usłyszeć gromkie brawa.

 

  

 

  

 

  

 
Na apelu gościliśmy także Panią wice-dyrektor Małgorzatę Rozwadowską,
która przedstawiła klasom średnie wyniki ich osiągnięć
i pogratulowała uczniom sukcesów.

 


Apel był także okazją do wręczenia nagród
za zwycięstwo w różnych
konkursach szkolnych i nie tylko.
Jednym z nich był konkurs fotograficzny pod tytułem "Zimowy krajobraz"
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

 

 


Konkurs cieszył się sporym powodzeniem
i powołana komisja miała spore trudności w wyborze zwycięzcy.
Ostatecznie pierwsze miejsce zdobył
Bartłomiej Gregorczyk z klasy III,
a nagrodę wręczyła Pani Daria Bugajska, opiekunka Samorządu.

 


Kolejnym konkursem, który odbył się w naszej szkole był konkurs kolęd
zorganizowany przez Panią Mariolę Krawiec.

 

  

 

  Nadszedł również czas rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszą bombkę
zorganizowanego przez Panią Elżbietę Koselę-Kalinowską.
Tu zwyciężyła Alicja Chłodnicka z klasy piątej.
Uczniowie oczekiwali także na wyniki międzynarodowego konkursu informatycznego "Bóbr",
które ogłosiła Pani Iwona Kisielowska.

Najlepszy wynik w szkole uzyskał Albin Teresiński.

 


Pani Jolanta Rogaczewska uhonorowała uczniów za udział w konkursie
wiedzy o regionie.

 


Po części oficjalnej nadszedł czas na rozdanie Poczty Walentynkowej.
Przez kilka dni w świetlicy szkolnej ustawiona była wielka czerwona skrzynka,
do której można było wrzucać listy i kartki
będące dowodem na wyjątkową sympatię do jakiejś osoby.
Wśród zgromadzonych nastało wielkie poruszenie
gdy zaczęto oddawać listy adresatom.

 

 

Podsumowaniem apelu było odczytanie przez prowadzących dobrych rad,
jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe i jak korzystać z uroków zimy
nie szkodząc sobie i innym.

 

 

Na koniec Samorząd wraz z opiekunkami,
Paniami Wiesławą Kuźmińską – Kuczun i Darią Bugajską,
życzył wszystkim fajnych ferii!

 

Powrót