JAN BRZECHWA - POETA DZIECIĘCEJ RADOŚCI

I

CZY ZNASZ TWÓRCZOŚĆ HANNY OŻOGOWSKIEJ

 

22 marca odbył się w naszej szkole konkurs czytelniczy
dla klas młodszych o życiu i twórczości Jana Brzechwy
i dla klas starszych na temat twórczości Hanny Ożogowskiej.

Konkursy przygotowała i przeprowadziła p. Krystyna Kostka.

Na podsumowanie konkursów uczniowie klasy II
z wychowawczynią p. Anitą Pastuchą przygotowali piękną inscenizację utworów Jana Brzechwy.

  

  

  

Inscenizację wierszy Jana Brzechwy przygotowali również uczniowie klasy I i oddziału przedszkolnego

Powrót