Święto Pracowników Szkoły

 

Uroczystość z okazji Święta Pracowników Szkoły odbyła się 13 października 2008 r.

Rano odbył się uroczysty apel, który przygotowała Pani Wiesława Kuźmińska - Kuczun

 ze swoimi uczniami z klasy V: 

Aleksandrą Dehmel, Karoliną Bąk, Roksaną Duszyńską, Michałem Górskim,

 Mateuszem Kunyszem, Natalią Suchodolską, Łukaszem Blonkowskim.

Program przedstawiał lekcję wychowawczą w klasie.

 

 

  

  

 

Po południu w naszej szkole odbyła się gminna uroczystość. 

Gościliśmy zaproszonych gości z Gminy Ustka, 

nauczycieli i pracowników ze Szkół Podstawowych 

w Charnowie, Gąbinie, Wytownie, Zaleskich

i Publicznego Gimnazjum w Objeździe .

 

 

 

Zaproszeni goście

 

Program przedstawiający "Historię szkolnictwa w oczach dzieci" 

przygotowała pani dyrektor Zorza Sędzicka
i pani Wiesława Kuźmińska - Kuczun. 

Nad całością wystroju szkoły czuwała pani Elżbieta Kosela - Kalinowska. 

 

     

Wszystkich gości powitała pani dyrektor Zorza Sędzicka

 

     

    

 

Życzenia wszystkim pracownikom szkół składali Wójt Gminy Ustka pani Anna Sobczuk - Jodłowska,
Przewodniczący Rady Gminy pan Waldemar Gąsiorowski, dyrektor GOK pani Barbara Perka

oraz Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Objeździe pani Beata Poźniak

 

  

 

Nagrodę pani Wójt Gminy Ustka otrzymali w tym roku

pani Zorza Sędzicka, pani Irena Śniadecka i pan Jacek Goreński.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Za pomoc w przygotowaniu uroczystości dziękujemy darczyńcom

i paniom z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Objeździe.

Powrót