Święto Pracowników szkoły

13 października 2009 roku był świętem całej społeczności uczniowskiej
Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe.
W tym dniu obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej.
W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej spotkało się grono pedagogiczne
na czele z dyrektorem Jackiem Goreńskim, pracownicy szkoły, rodzice oraz dzieci i młodzież.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością emerytowani nauczyciele,
panie Czesława Długoszek i Halina Letkowska oraz pan Tadeusz Podskarbi.

Imprezę prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
Marysia Poźniak i Bartłomiej Wietrak,
powitali oni w imieniu uczniów wszystkich zaproszonych gości
i poprosili o zabranie głosu dyrektora szkoły.

 

Dyrektor szkoły Jacek Goreński podziękował wszystkim za wysiłek,
jaki wkładają w pracę wychowawczą i dydaktyczną,
a także dobry przykład, dzięki któremu wychowankowie uczą się jak żyć,
by nie zbłądzić w dzisiejszym świecie.

Wiele emocji wywołała część artystyczna.
W dniu święta polskiej szkoły uczniowie wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom,
zaproszonym gościom za ich pracę i zaangażowanie w życie szkoły.
Uczniowie klas młodszych zaprezentowali montaż poetycko – muzyczny,
uczniowie z koła teatralnego przedstawili pełną humoru inscenizację bajki „Szanujmy sponsorów”,
a uczniowie klas gimnazjalnych scenkę kabaretową z życia szkoły.
Całość przeplatana była piosenkami w wykonaniu uczennicy klasy II Roksany Białek.

Montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów z klas I - III

  

Bajka "Szanujmy sponsorów"

Roksanka Białek

  

Występ uczniów z gimnazjum

  

Przedstawiciele obu szkół składają wszystkim nauczycielom, gościom i pracownikom życzenia

Dzień był wyjątkowo udany. Połączył wszystkich ludzi,
którzy wytrwałą pracą bogacą dorobek szkoły,
wpływają na coraz to wyższy poziom kształcenia i wychowania naszych uczniów.
Nad przygotowaniem uroczystości czuwał zespół nauczycielek:
pani Magdalena Hajko, Alicja Glińska, Wiesława Kuźmińska – Kuczun,
oprawą muzyczną i przygotowaniem części wokalnej zajęła się pani Zorza Sędzicka.
Przepiękne dekoracje zapewniła nam pani Elżbieta Kosela – Kalinowska

Powrót