Wiwat nauczyciele!

14 października to święto wszystkich pracowników szkoły.

W tym dniu młodzież pragnie podziękować swoim belfrom za trud
włożony w nauczanie i wychowywanie niesfornych niekiedy uczniów.

Życzymy naszym nauczycielom dalszej cierpliwości dla nas,
sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.

 

Zaproszeni goście

 

Chcąc dać wyraz naszej wdzięczności dla wszystkich uczących nas nauczycieli,
w dniu ich święta, razem ze starszymi kolegami i koleżankami z gimnazjum,
przygotowaliśmy uroczystą akademię.
Następnie kwiaty, upominki, życzenia…
by dzień ten minął im miło i w poczuciu docenienia ich pracy.

 

  

 

  

 

  

W tym roku organizacją części artystycznej uroczystości zajęły się panie
Wiesława Kuczun, Magdalena Hajko oraz Zorza Sędzicka.
Oprawę plastyczną do przedstawienia
zapewniły panie Alicja Glińska i Elzbieta Kosela - Kalinowska.

Warto wspomnieć, iż równolegle panie wychowawczynie świetlicy zorganizowały
konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. "Czy znasz swojego nauczyciela?",
w którym uczniowie mieli okazję popisać się swoją spostrzegawczością i wyobraźnią.

Zadanie polegało na rozpoznaniu nauczyciela ze zdjęcia z dzieciństwa.
Quiz wzbudził wiele emocji i uśmiechu,
zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli!!

Powrót