TYDZIEŃ EKOLOGICZNY

Ziemia byłaby oazą piękna i spokoju, gdyby nie my - ludzie.
Zadymiliśmy ją, zaśmieciliśmy, niszczymy zieleń, zatruwamy wodę i glebę,
nie pozwalając żyć roślinom, zwierzętom i sobie ...

Tymi słowami uczniowie klasy V rozpoczęli uroczysty apel podsumowujący Tydzień Ekologiczny
w naszej szkole, który trwał od 21 do 27 kwietnia.
W sobotę zaczęliśmy przedstawieniem całego programu tygodnia ekologicznego
i całodniowym sprzątaniem Ziemi.

Poniedziałek - Inscenizacja ekologiczna oddziału przedszkolnego i klasy I.

   

   

Wtorek - konkurs wiedzy ekologicznej dla klas starszych (zwyciężyła klasa V).

Środa - konkurs wiedzy ekologicznej dla klas I - III (wszystkie klasy uzyskały maksymalną liczbę punktów).

Czwartek - podsumowanie konkursów plastycznych "Aby Ziemia była piękna"
i "Arcydzieła z odpadów", konkursu na najbardziej ukwieconą klasę i najładniejszą gazetkę ekologiczną.

W piątek odbył się cały blok podsumowujący imprezy ekologiczne:
Apel przygotowany przez uczniów klasy V pt. "Ziemia u lekarza".

  

  

Pokaz mody "Ekomoda".

  

  

  

Minifestiwal piosenki ekologicznej.

  

  
Zawody sprawnościowo - ekologiczne.

  

  

Przemarsz przez wieś z transparentami ekologicznymi,
rozdawanie spotkanym mieszkańcom
"Kodeksu Ekologa".

  

  
 

W nagrodę za zajęcie I miejsca klasy II i V pojechały na wycieczkę na Wydmę Orzechowską.

  

  

Powrót