Gminny i Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

 

W dniu 29 listopada 2008r. w Szkole Podstawowej w Objeździe odbył się

 V Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej dla uczniów klas IV-VI SP

oraz II Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej dla uczniów gimnazjum z Powiatu Słupskiego.

Organizatorkami konkursu były:

p. Zorza Sędzicka dyrektor SP w Objeździe,

p. Wiesława Kuźmińska-Kuczun - nauczycielka języka polskiego w SP w Objeździe

p. Dorota Spychał - nauczycielka języka polskiego w PG w Objeździe.

Od lat konkurs cieszy się wielkim zainteresowaniem dzieci,

które chętnie sięgają po poważniejszy repertuar.

Jak co roku w konkursie wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych

z Wytowna, Charnowa, Zaleskich, Gąbina, i Objazdy.

Zaś do konkursu na poziomie gimnazjalnym przystąpili uczniowie

z Kobylnicy, Kępic, dwóch Usteckich gimnazjów oraz oczywiście z Objazdy.

Komisje sędziowskie stanęły przed trudnym zadaniem,

gdyż uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i reprezentowali wysoki poziom.

Ostatecznie po burzliwych dyskusjach komisje ustaliły następujący werdykt:

Szkoły podstawowe - kategoria: recytacja

I miejsce Bartosz Pruchniewski - SP w Objeździe

II miejsce Martyna Klekociuk - SP w Zaleskich

III miejsce Kacper Żytko - SP w Zaleskich

Wyróżnienie Maria Poźniak - SP w Objeździe

Szkoły podstawowe - kategoria: śpiew

I miejsce Klaudia Derdzińska - SP w Zaleskich

II miejsce Katarzyna Brandt - SP w Charnowie

III miejsce Klaudia Glina - SP w Zaleskich

Wyróżnienie Kamila Żukowska - SP w Objeździe

Nagroda specjalna dyrektora szkoły
- Kamila Wojciechowska SP nr1 w Ustce.

Gimnazjum - kategoria: recytacja

I miejsce Krzysztof Ławrynowicz - gimnazjum w Kępicach

II miejsce Adriana Kuczun - gimnazjum w Objeździe

III miejsce Mateusz Bukato - gimnazjum w Ustce

Wyróżnienie: Seweryn Maciej - gimnazjum w Ustce SGUTO

                        Klaudia Ciok - gimnazjum w Objeździe

Gimnazjum - kategoria: śpiew

I miejsce Adriana Kuczun - gimnazjum w Objeździe

II miejsce Aleksandra Zawada - gimnazjum w Objeździe

III miejsce Weronika Kuczun - gimnazjum w Ustce SGUTO

Wyróżnienie Marcin Wyroślak - gimnazjum nr1 w Ustce

Wyróżnienie Aleksandra Konieczna - gimnazjum w Ustce SGUTO

(Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego)

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.

Powrót