II GMINNY I POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

W dniu 24 października 2009 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe
odbył się II Gminny i Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania
przygotowany przez bibliotekarki, p. Krystynę Kostkę i p. Dorotę Spychał.

W konkursie na poziomie szkół podstawowych brały udział dzieci
z SP w Charnowie,  SP w Zaleskich, SP w Gąbinie i SP w Objeździe.

  

  

Reprezentanci naszej szkoły

Komisja, w której zasiadali nauczyciele: p. Joanna Kaczmarczyk, p. Magdalena Hajko, p. Rafał Przybyło
wyłoniła laureatów w kategoriach:

SZKOŁY PODSTAWOWE   KATEGORIA KLAS I-III

Mistrz Pięknego Czytania – ucz. Oskar Sosnówka SP w Zaleskich

II miejsce – ucz. Kordian Lubański SP w Charnowie

III miejsce - ucz. Konrad Krupiński SP w Objeździe

SZKOŁY PODSTAWOWE   KATEGORIA KLAS IV-VI

Mistrz Pięknego Czytania – ucz. Karolina Roskowińska SP w Zaleskich

II miejsce – ucz. Mateusz Kunysz SP w Objeździe

III miejsce- ucz. Sebastian Derdziński   SP w Zaleskich

III miejsce- ucz. Adam Zamościk   SP w Objeździe  

Dyrektor szkoły Jacek Goreński wręcza nagrodę ucz. klasy VI Mateuszowi Kunyszowi

W przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami konkursu
uczestnicy mieli okazję wysłuchać piosenek w wykonaniu Roksany Białek
uczennicy klasy II SP w Objeździe pracującej pod kierunkiem p. Zorzy Sędzickiej.

 

W trakcie obrad jury młodzież uczestnicząca w konkursie mogła obejrzeć
inscenizację jednej z legend regionu słupskiego
przygotowaną przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Objeździe
pod kierunkiem p. Wiesławy Kuźmińskiej – Kuczun.

  

   Dla dzieci został przygotowany również słodki poczęstunek.

Powrót