Strona główna Historia szkoły Uczniowie Informacje o szkole Publikacje nauczycieli Oferta letnia w szkole

 

Dyrektor szkoły - p. Jacek Goreński

Zastępca dyrektora - p. Małgorzata Rozwadowska

 

Wychowawca œwietlicy - p. Elżbieta Kosela - Kalinowska, p. Alicja Glińska, p. Magdalena Hajko

Pedagog - p. Milena Banaszkiewicz

Psycholog - p. Iwona Matłocha

Biblioteka - p. Dorota Spychał

Wychowanie przedszkolne - p. Aniceta Ostrowska

Kształcenie zintegrowane - p. Jolanta Rogaczewska, p. Katarzyna Kudosz, p. Iwona Kisielowska, p. Małgorzata Warfołomiejew,

Język polski - p. Wiesława KuŸmińska - Kuczun, p. Magdalena Hajko

Matematyka - p. Marta Bieńkowska - Werra

Przyroda - p. Małgorzata Skoraczewska

Historia - p. Małgorzata Warfołomiejew,

Informatyka i technika - p. Elżbieta Ferlin, p. Iwona Kisielowska, p. Roman Waraksa

Język niemiecki - p. Marzena Tworek

Język angielski - p. Agnieszka Kulwas , p. Małgorzata Rozwadowska

Plastyka, muzyka - p. Elżbieta Kosela - Kalinowska

Wychowanie fizyczne -  p. Andrzej Zawada, p. Krzysztof Bieńkowski

Religia - p. Mariola Krawiec

Logopedia - p. Monika Waraksa

Powrót