Strona główna Grono Pedagogiczne Uczniowie Informacje o szkole Publikacje nauczycieli Oferta letnia

                                                                     

Krótki rys historyczny

W Objeździe polska szkoła powstała w dniu 17 stycznia 1946 r. Przez wiele lat powojennych jej siedzibą stały się dwa budynki wtopione w zabudowę wsi. Jeden z nich został zaadaptowany na Dom Nauczyciela, po którym dziś śladu już nie ma, a w jego miejscu stanął dom zamieszkiwany przez rodzinę nauczycielki. W drugim budynku znalazły mieszkanie rodziny byłych pracowników - dziś nie istniejącego PGR – u. W roku 1963 szkoła przeniosła swą siedzibę do pałacu w centrum wsi, okolonego przepięknym parkiem z imponującym starodrzewem. Pałac, mający za sobą administrowanie Zakładu Rolnego nie spełniał norm budowlanych wymaganych dla placówki oświatowej. Ze wspólnej inicjatywy szkoły i społeczności lokalnej powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Objeździe, której przewodniczyli kolejno:

p. Bogusław Huczyński (1984 – 1986)

p. Czesław Wąwoźniak (1986 – 1988)

p. Teresa Pokorska (1988 – 1992)

p. Zdzisław Lesiecki (1992 – 1997)

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Wójta Gminy Ustka, Tomasza Wszółkowskiego, budowa zakończyła się sukcesem. Dziś w pewnym oddaleniu od wsi, wśród pól obok lasu wznosi się okazały budynek, w którym mieszczą się dwie odrębne placówki oświatowe: szkoła podstawowa i gimnazjum. I etap budowy zakończył się oddaniem segmentu dydaktycznego w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 1993/1994. Drugi etap budowy - zaplecze żywieniowe - oddano 12 września 1994 r. Kolejna Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1997/1998 wiązała się z oddaniem wspaniałej hali sportowej, z której dziś korzysta nie tylko młodzież obu szkół, ale i ludność miejscowa. Zakończenie budowy nastąpiło w sierpniu 2001 roku, kiedy to powstało Gimnazjum. W styczniu 2002r. szkołę odwiedził minister edukacji, uznając jej bazę za jedną z lepszych pośród polskich szkół wiejskich. Uznał szkołę za otwartą, przyjazną uczniom i środowisku.

Szkoła nie ma swego patrona. Przygotowuje się do rozpoczęcia procedury nadania imienia. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona ankieta, dotycząca jego wyboru. Na razie rodzą się nieśmiałe plany, by obdarzyć szkołę imieniem pierwszych osadników lub imieniem mieszkańca wsi, który przed laty wiele dla niej uczynił. Ale o tym zadecyduje szerokie gremium – władze Gminy, Rada Gminy, Kuratorium Oświaty i cała społeczność szkolna.

Placówką kierowali:

·   w latach 1946 – 1971 : pp. Wiesław Bobrowski, J. Kujel, Stanisław Wałęga, Leon Lisiecki, Lubomir Winnicki, Zdzisław Gruszczyński.

·   w pozostałych latach:

p. Kazimierz Rybak             1971 – 1973

p. Bogdan Żabiński             1973 – 1978

p. Eugeniusz Derkacz          1978 – 1980

p. Zenon Król                     1980 – 1984

p. Bogdan Huczyński          1984 – 1986

p. Czesława Długoszek        1986 – 1991  

p. Zorza Sędzicka                  1991 - 2009

·   zastępcami gminnego dyrektora szkół były przez szereg lat panie: Janina Woźniak i Czesława Długoszek. Przez krótki okres szkołą kierowała p. Bogusława Baranowska.  

 

1 września 2009 powstał Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum.  
Dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych został p. Jacek  Goreński, zastępcą dyrektora p. Małgorzata Rozwadowska.

 

 

Powrót