Inauguracja roku szkolnego 20102011

1 września 2010 inauguracji nowego roku szkolnego dokonał 
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe Jacek Goreński
wraz z zastępcą dyrektora Małgorzatą Rozwadowską.
Powitali uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
życząc wszystkim sukcesów w nauce i pracy.

Przedstawił uczniom i rodzicom wychowawców klas
w szkole podstawowej:
Oddział Przedszkolny  - p. Aniceta Ostrowska
Klasa I - p. Małgorzata Warfołomiejew
Klasa II - p. Jolanta Rogaczewska
Klasa III - p. Anita Pastucha
Klasa IV - p. Wiesława Kuźmińska - Kuczun
Klasa V - p. Agnieszka Kulwas
Klasa VI - p. Małgorzata Zmysłowska

w gimnazjum:
Klasa Ia - p. Wojciech Czura
Klasa Ib - p. Dorota Spychał
Klasa IIa - p. Iwona Kisielowska
Klasa IIb - p. Magda Hajko
Klasa IIIa - p. Marta Bieńkowska - Werra
Klasa IIIb - p. Roman Waraksa

Dyrektor szkoły poinformował zebranych na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
o zakończonych pracach remontowo - modernizacyjnych w naszej szkole:
ogrzewaniu solarnym wody,
przygotowywaniu punktu przedszkolnego,
budowie placu zabaw dla najmłodszych dzieci.

 

Nasi najmłodsi - dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej

Uczniowie I klasy gimnazjum

Powrót