Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

1 września 2009 inauguracji nowego roku szkolnego dokonał 
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe Jacek Goreński. 
Powitał uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
życząc wszystkim sukcesów w nauce i pracy.

Uczniów, rodziców i grono pedagogiczne 
powitała również
Wójt Gminny Ustka pani Anna Sobczuk - Jodłowska.

Podziękowała pani dyrektor Zorzy Sędzickiej za długoletnią pracę
 i powitała w powstałym zespole szkół nowego dyrektora.

Dyrektor ZSS w Objeździe wręczył uczniom klasy III 
nagrody za udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum.

Powrót