Strona główna Historia szkoły Grono Pedagogiczne Uczniowie Publikacje nauczycieli Oferta letnia w szkole

 

Dokumenty szkolne

 

Statut Szkoły Podstawowej

                                                                              

                                                                            otwórz

 

Węwnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej

                                                                               

                                                                                otwórz

 

nasza szkoła uzyskała certyfikat
Pomorskiego Kuratora oświaty w zakresie:

 

            Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco - wspierającą.

            Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy.

            Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju.

            Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.

     

 Uroczystości i wydarzenia szkolne

 

OBWÓD SZKOŁY:

*    Rowy

*    Dębina

*    Bałamątek

*    Machowinko

*    Objazda

OPIEKA NAD UCZNIAMI:

*    stołówka czynna od 1145 do 1350

*    pedagog szkolny

*    logopeda

*    świetlica

*    zajęcia w czasie ferii

ROZKŁAD CZASOWY ZAJĘĆ:

 

  815

-

  900

  910

-

  955

1005

-

1050

1100

-

1145

1205

-

1250

1305

-

1350

1400

-

1445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY:

*    ubezpieczenie - składka roczna

*    opłaty za obiady u intendenta szkoły

SPOTKANIA Z RODZICAMI

*    dni otwartej szkoły: 25 października 2012r., 29 listopada 2012 r., 14 marca 2013 r., 11 kwietnia 2013 r.

*    zebrania ogólne: 13 września 2012 r., 4 stycznia 2013 r., 7 lutego 2012 r., 16  maja 2013 r.

*    indywidualne rozmowy z rodzicami  w razie potrzeb

 

 

W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy

W szkole obowiązuje obuwie zmienne

SKALA OCEN:

1)    klasy I - III :

a.  zachowanie, zajęcia edukacyjne, język angielski: ocena opisowa,

b.  religia/etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny,

2)    klasy IV - VI :

a.  zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

b.  zajęcia edukacyjne, religia/etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Powrót