26 stycznia br. odbył się w naszej szkole VIII Przegląd Jasełek

W przeglądzie brało udział 5 szkół

Szkoła Podstawowa w Bierkowie

Szkoła Podstawowa w Wytownie

Szkoła Podstawowa w Zaleskich

Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku

Szkoła Podstawowa w Objeździe

 

Przegląd oceniała komisja w składzie:

przewodnicząca          s. Wiktoria Stolarz

członkowie                 p. Dorota Spychał

p. Małgorzata Karamańska

 

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce SP Objazda
nauczyciel przygotowujący p. Wiesława Kuźmińska – Kuczun

 

II miejsce SP Bierkowo
nauczyciele przygotowujący p. Irena Sikorska, p. Elżbieta Formela

oraz SP 6 Słupsk
nauczyciele przygotowujący p. Anna Kamińska – Nowak, p. Barbara Prawdzik,
p. Jacek Borucki oraz p. Sylwia Smuga

 

III miejsce SP Wytowno
nauczyciele przygotowujący p. Teresa Kowalczuk oraz p. Zorza Sędzicka

 

wyróżnienie otrzymała SP w Zaleskich
uczniów przygotowała p. Urszula Tamulis oraz p. Anna Kula

 

  

 

Wszyscy uczniowie otrzymali słodycze, natomiast zwycięska szkoła otrzymała radiomagnetofon.

Nagrody ufundował ks. proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Objeździe.

 

Powrót