Zdobywamy kartę rowerową

 

26 maja 2007 roku uczniowie naszej szkoły wykazali się wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego
 i umiejętnościami jazdy na rowerze.
Do egzaminu przygotowywali się na zajęciach techniki i informatyki pod kierunkiem p. Iwony Kisielowskiej
 

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali również przedstawiciele
Komendy Policji z Ustki i Wojewódzkiego Ruchu Drogowego ze Słupska.


 

28 osób z klasy IV, V i VI  zdobyło w tym roku kartę rowerową.

  

  

Wszystkim gratulujemy, życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi na wycieczkach rowerowych.

Powrót