24 czerwca pożegnaliśmy absolwentów roku szkolnego 2009/2010.


Galę zakończenia roku szkolnego i pożegnania uczniów
w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe prowadzili uczniowie klasy szóstej
– Patrycja Kowalewska i Mateusz Kunysz.

 


Powitali oni zaproszonych gości panią Wójt Gminy Ustka Annę Sobczuk – Jodłowską,
 zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Ustka i sołtysa wsi Objazda
w jednej osobie panią Halinę Lempek,
grono pedagogiczne na czele z panem dyrektorem Jackiem Goreńskim
i panią wice dyrektor Małgorzatą Rozwadowską,
Samorząd Uczniowski oraz uczniów klasy piątej.

 

Szóstoklasiści rozpoczęli uroczystość narodowym tańcem polskim – polonezem.

 

  
 

Na Sali panował uroczysty i podniosły nastrój, który podkreśliło odśpiewanie hymnu narodowego.
Następnie głos zabrał  dyrektor szkoły i pani Wójt,
którzy gratulowali uczniom sukcesów dydaktycznych i sportowych.

 

 
 

W tym roku szkołę ukończyło 16 absolwentów.
Prymusem szkoły został Mateusz Kunysz,
który otrzymał dwie nagrody Wójta Gminy Ustka
(wycieczkę do Warszawy i nagrodę książkową).

 


 

Nagrodę Wójta (wycieczkę) otrzymali również Michał Górski i Przemysław Cyrankowski.


Pan dyrektor wręczył pozostałe nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu
– otrzymali je Patrycja Kowalewska i Łukasz Blonkowski,


natomiast tytuł „najlepszego sportowca szkoły” zdobył Przemysław Cyrankowski.

 


 

Również sołtysi ufundowali nagrody dla najlepszych absolwentów ze swoich miejscowości,
 otrzymali je Mateusz Kunysz – najlepszy absolwent z Rowów
i Przemysław Cyrankowski z Objazdy.

 

  
 

Opiekunka koła teatralnego pani Wiesława Kuźmińska – Kuczun
wyróżniła za pracę w kole następujących uczniów
 – Karolinę Letkowską i Albina Teresińskiego.

 

  
 

Pan dyrektor wręczył rodzicom wyróżnionych uczniów listy gratulacyjne za osiągnięcie wysokich wyników
przez ich dzieci w nauce i zachowaniu

oraz podziękowania za trzyletnią współpracę,
zaangażowanie społeczne i pomoc w imprezach klasowych.

 

  

 

Uczniowie klasy VI podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę

A w imieniu rodziców wyrazy wdzięczności i podziękowań dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły wyraziła pani Marzena Kunysz

 


 

Uczniów klasy VI pożegnał Samorząd Uczniowski oraz  koledzy i koleżanki z klasy V.

 

 

Na zakończenie uroczystości uczniowie przedstawili humorystyczny program artystyczny,
w którym udział wzięli także rodzice, nauczyciele i uczennica gimnazjum.

 

  

 

  

 

 

Życzymy absolwentom Szkoły Podstawowej w Objeździe sukcesów w nowej szkole!

 

Powrót