V GMINNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE

 

 

W dniu 19 maja 2007 roku odbyła się V edycja Gminnego Konkursu Regionalnego.
Swoją obecnością zaszczyciły szkołę p. A. Sobczuk – Jodłowska – Wójt Gminy Ustka,
p. L. Orłowska – Getler – Sekretarz Gminy Ustka,
p. J. Fudala – Sołtys wsi Rowy,
p. M. Teresińska – instruktor GOK- u w Objeździe.

 

     

  

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o regionie i Gminie Ustka,
rozwijanie aktywności twórczej dziecka,
rozbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą
oraz wywoływanie poczucia więzi ze swoją małą ojczyzną.

W ramach konkursu przewidziano część plastyczną
- „Najpiękniejsze miejsca w naszej gminie”,
część literacką – wiersz na temat zamieszkiwanej przez uczniów klas I – III miejscowości
oraz legendy o herbie Gminy Ustka dla uczniów klas IV – VI
i test z wiedzy o regionie.

  

 

Uatrakcyjnieniem konkursu stało się spotkanie z p. Marcinem Barnowskim,
który w ciekawy sposób zaznajomił dzieci z dziejami Ustki i jej okolic.

 

Do konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsze miejsce w naszej gminie”
zgłoszono 108 prac uczniowskich.
Komisja oceniła nadesłane prace zgodnie z ustalonymi kryteriami.
Wyłoniła najlepsze prace w obu kategoriach wiekowych:

klas I – III:

I miejsce - Kamila Barska - SP Objazda,

II miejsce – Agnieszka Wach i Miłosz Salwowski - SP Objazda,

III miejsce – Patrycja Kowalewska - SP Wotywno,

Katarzyna Wiśniewska - SP Objazda.

klas IV – VI:

I miejsce - Julia Rogaczewska - SP Objazda,

II miejsce – Kasia Kordasińska - SP Zaleskie,

III miejsce – Dominika Roskowińska - SP Zaleskie.

Wyróżnienie otrzymały:

Paulina Nocel - Sp Wotywno,

Monika Kopka - SP Objazda

                                                                                            GALERIA PRAC UCZNIÓW

                                Do konkursu literackiego zgłoszono 56 prac uczniowskich.

                                Komisja wyłoniła najciekawsze prace.

W kategorii klas młodszych – wiersz o mojej miejscowości:

I miejsce – Karolina Letkowska - SP Objazda,

II miejsce – Grzegorz Turek - SP Objazda,

III miejsce – Kamila Rogozińska - SP Wytowno.

W kategorii klas starszych – „Legenda o herbie Gminy Ustka”:

I miejsce – Kinga Nieradka - Sp Zaleskie,

i Jan Rogaczewski - SP Objazda,

II miejsce – Mateusz Jasiewicz - SP Objazda,

III miejsce – Grzegorz Miedniczek - SP Charnowo.

                                           Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Konieczna - SP Wytowno.

                                Komisja oceniła również test wiedzy o regionie.

W kategorii klas młodszych:

I miejsce – Albin Teresiński - SP Objazda,

II miejsce – Mateusz Kunysz - SP Objazda,

III miejsce – Łukasz Rakowski - SP Zaleskie.

W kategorii klas starszych:

I miejsce – Grzegorz Mielniczek - SP Charnowo,

II miejsce – Julia Rogaczewska - SP Objazda,

III miejsce – Dorota Kilian - SP Charnowo.

                                Podsumowując wszystkie konkursy najwyższą ilość punktów zdobyły:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Charnowie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Objeździe,

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Zaleskich,

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Wytownie.

 

 

  

 

Nagrodzeni uczniowie

Powrót