III Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijnej

15 maja 2010 roku odbył się III Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijnej .
W konkursie brało udział 7 gimnazjów: Publiczne Gimnazjum nr 3, nr 4 i nr 5 w Słupsku,
Publiczne Gimnazjum w Sycewicach i Smołdzinie, Społeczne Gimnazjum w Ustce
i oczywiście Publiczne Gimnazjum w Objeździe.

Recytacje i śpiew oceniała Komisja w składzie:

p. Wiesława Kuźmińska - Kuczun,

p. Małgorzata Karamańska,

p. Barbara Witkowska - Panasiak,

p. Agnieszka Ciesielska

Przyznano następujące miejsca:

Kategoria poezja:

I miejsce - Kinga Żebryk - PG nr 3 w Słupsku
II miejsce - Agata Lesiecka - PG w Objeździe
III miejsce - Małgorzata Dwulit - PG nr 5 w Słupsku

wyróżnienie - Karolina Wietrak - PG w Objeździe

Kategoria piosenka:

I miejsce - Aleksandra Cybula - PG nr 3 w Słupsku,

II miejsce - Kornelia Fedorczuk - Cabrera - PG nr 3 w Słupsku,

III miejsce - Marcela Bujwid - PG nr 3 w Słupsku

wyróżnienie - Alicja Zubel - PG nr 4 w Słupsku.

  

  

  

  

  

  

Uczennice naszego gimnazjum przygotowywały panie: Zorza Sędzicka i Dorota Spychał.

Oprawą plastyczną konkursu zajęła się pani Alicja Glińska.

Koordynatorem konkursu była pani Mariola Krawiec.

Powrót