Szkoła Podstawowa w Objeździe oprócz uroczystych obchodów
Święta Niepodległości odpowiedziała także na apel
Bronisława Komorowskiego,
prezydenta Polski i zorganizowała w szkole akcję
„Kotylion na 11 listopada”.
Konkurs  na najpiękniejszy kotylion
był inicjatywą samorządu uczniowskiego gimnazjum,
jednak swoim zasięgiem objął także uczniów szkoły podstawowej.

 

Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie
i własnoręcznie wykonali piękne kotyliony.
 

Wśród klas młodszych I miejsce zajęli:
ex aequo Katarzyna Złomańczuk z kl. I i Olaf Kulwas z kl. III,
II miejsce zajęli: Paulina Klimczak z kl. II i Szymon Pawelec również z klasy II.

III miejsce zajęli: K. Wiśniewski z kl. I i D. Klimas z kl. III

 

Wyróżnienia:

Bartek Drozd z kl. III, Daria Krupińska z kl. II i Joanna Bagniuk z kl. II

 

W klasach starszych, zaszczytne pierwsze miejsce zdobyła grupowo klasa VI,
drugie miejsce zajęły klasy V i IV.

 

Oddając hołd tym, którzy za ukochaną ojczyznę oddali życie,
wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
wysłuchali wzruszających pieśni patriotycznych
w wykonaniu dzieci z klasy IV.

„Legiony to żołnierska nuta; Legiony to straceńców los;
Legiony to żołnierska buta; Legiony to ofiarny stos.
My Pierwsza Brygada, strzelecka gromada;
Na stos rzuciliśmy swój życia los; Na stos, na stos”
– rozbrzmiewały w naszej szkole słowa pieśni.

 

Obchody Święta Niepodległości
były okazją do godnego i radosnego świętowania.

 

 

 

Powrót