NASZE OSIĄGNIĘCIA

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NASZYCH UCZNIÓW:

na szczeblu wojewódzkim

1.  Adriana Kuczun wyróżnienie w wojewódzkim konkursie Poezji Śpiewanej

2.  Aleksandra Zawada – wyróżnienie w wojewódzkim konkursie dziecięcej twórczości poetyckiej o Nagrodę Urszulki

3.  Adriana Kuczun- II miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim „Poeci Pomorza”.

4.  Klaudia Ciok- wyróżnienie w wojewódzkim konkursie recytatorskim „Poeci Pomorza”.

 

na szczeblu ogólnopolskim

1. Adriana Kuczun  -wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Łajba 2006 - Kolory morza”

 

na szczeblu międzynarodowym

1. Adrian Torończak – wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”

 

Uczniowie naszej szkoły osiągali również wysokie lokaty w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

 

1.       W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym szkoła organizuje imprezy dla mieszkańców okolicznych wsi: Dzień Seniora (październik), Zaduszki (listopad), Spotkania Wspólnoty Szkolnej (wrzesień) i Przyjaciół Szkoły (czerwiec), Wigilia Środowiskowa (grudzień), Choinka dla najmłodszych (styczeń). Wspólnie z Biblioteka Gminną szkoła uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej. Dzieci naszej szkoły wzięły udział w obchodach Gminnych Dożynek i II Familiadzie Gminnej z okazji święta rodziny. Szkoła uczestniczyła w akcji Sprzątanie Świata i Święta Ziemi.

 

2.       W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywały się w szkole:

    –        zajęcia edukacyjno – rozwojowe z uwzględnieniem socjoterapii i profilaktyki uzależnień,

    –        realizacja programu Rodzice bliżej szkoły (Szkoła dla rodziców),

    –        realizacja programu „Zachowaj trzeźwy umysł”,

            udział w pracy zespołów interdyscyplinarnych na potrzeby Urzędu Gminy w Ustce.

 

3.       Szkoła współpracuje ściśle z Biblioteką Gminną w Objeździe, z OSP Objazda, świetlicą wiejską i GOK w Zaleskich. Dotyczy to organizacji imprez i uroczystości, spotkań z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo w warsztatach.

 

4.       W szkole realizowane są programy wspomagające działania szkoły:

 

 Powrót