„KREATYWNA I ATRAKCYJNA EDUKACJA”

 Kluczem do osiągnięcia sukcesu w nauce jest przede wszystkim dobra pamięć.

Przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe.

Projekt „Kreatywna i atrakcyjna edukacja”

realizowany był w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

i polegał na przeprowadzeniu  zajęć edukacyjnych

umożliwiających poznanie technik wspomagających proces uczenia,

zapamiętywanie, koncentrację uwagi, czytanie ze zrozumieniem i motywację do nauki.

Projekt „Kreatywna i atrakcyjna edukacja”

był wspaniałą szansą dla 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Objeździe.

Bez wątpienia większość z nich nie miałaby możliwości na uczestnictwo w kursie,

gdyby nie dofinansowanie w ramach POKL.

Uczestnicy i uczestniczki projektu dzięki metodologii pracy SPW,

doświadczeniu trenera, zarówno stricte trenerskiego jak i pedagogicznego,

osiągnęli wspaniałe rezultaty w zapamiętywaniu,

czego efektem są napisane na bardzo wysokim poziomie testy końcowe

sprawdzające umiejętności uczniów.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty i skromne nagrody,

co zostało uwiecznione na pamiątkowych zdjęciach.

   

 

  

Autoryzowany trener pamięci SPW Edyta Mirańska

Powrót