Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Objeździe

Uroczystość pasowania uczniów klasy I miała miejsce 29. 09. 2006 roku, na sali gimnastyki korekcyjnej.
O godz. 1000 zebrali się rodzice dzieci klasy I, zaproszeni goście i uczniowie klas II i III.

  

  


W imieniu pierwszaków zebranych powitała wychowawczyni Jolanta Rogaczewska.
Później miłe słowo do dzieci i rodziców skierowała pani dyrektor Zorza Sędzicka.
Po części artystycznej zakończonej pytaniem Dawida
„Proszę pani, a kiedy wreszcie będzie to ślubowanie?”
dzieci złożyły przyrzeczenie i zostały pasowane na ucznia SP w Objeździe.

 

   
Aktu pasowania wielkim, drewnianym ołówkiem dokonała pani dyrektor.


 

Po uroczystości były słodycze, poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.

Powrót