VI Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

 

 

W dniu 28 listopada 2009r. w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe odbył się 
VI Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej dla uczniów klas IV - VI SP.


Organizatorkami konkursu były: p. Zorza Sędzicka, p. Wiesława Kuźmińska-Kuczun, p. Dorota Spychał.

Od lat konkurs cieszy się wielkim zainteresowaniem dzieci, które chętnie sięgają po poważniejszy repertuar.
 

W tym roku gościliśmy uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Ustka

Komisje sędziowskie stanęły przed trudnym zadaniem, gdyż uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani 
i reprezentowali wysoki poziom.

       

           

Reprezentanci naszej szkoły

 

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.

Komisja  konkursowa w składzie:

 

1.    p. Magdalena Hajko

2.    p. Marianna Teresińska

3.    p. Elżbieta Kosela-Kalinowska

 

wyłoniła następujących laureatów w kategorii recytacja:

 

I miejsce – ucz. Wojciech Konieczny – SP w Wytownie

II miejsce – ucz. Alicja Chłodnicka – SP w Objeździe

III miejsce – ucz. Karolina Roskowińska – SP w Zaleskich

wyróżnienie – ucz. Michał Górski - SP w Objeździe

 

Komisja  konkursowa w składzie:

 

1.    p. Magdalena Hajko

2.    p. Marianna Teresińska

3.    p. Elżbieta Kosela-Kalinowska

 

wyłoniła następujących laureatów w kategorii śpiew:

 

I miejsce – ucz. Natalia Szymańska – SP w Charnowie

II miejsce – ucz. Krystian Jarosiewicz – SP w Charnowie

III miejsce – ucz. Katarzyna Brandt – SP w Charnowie

wyróżnienie – ucz. Grażyna Wierzbińska - SP w Objeździe

 

 

 

 

 

Uczniom tym wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe,
a wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodyczami i upominkami.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Powrót