Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej

 

W dniu 27 listopada w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe
odbyła się kolejna edycja Konkursu Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej.
Uczestnicy konkursu przyjechali do naszej szkoły z różnych placówek oświatowych
 – z pięciu Szkół Podstawowych Gminy Ustka i czterech gimnazjów Powiatu słupskiego.
Ta dość liczna reprezentacja (40 uczestników) dowodzi,
iż nie brakuje młodym ludziom wrażliwości
i chęci sięgania po najpiękniejsze strofy polskie.

 

 

Konkurs obejmował cztery kategorie:
recytację uczniów ze szkoły podstawowej i Gimnazjum
oraz prezentacje wokalne uczniów podstawówek i młodzieży gimnazjalnej.
Występom towarzyszyła piękna projekcja multimedialna,
dostosowana do tematyki prezentowanych utworów.
Uczestników konkursu oceniało jury
w składzie którego znalazły się nauczycielki języka polskiego i muzyki.

 

 

Zwycięzcy  w poszczególnych kategoriach to:

 

SZKOŁY PODSTAWOWE w kategorii recytacja:

 

I miejsce – ucz. Kacper Gajewski – SP w Zaleskich  

II miejsce – ucz. Oskar Sosnówka– SP w Zaleskich

III miejsce – ucz. Ewelina Domke – SP w Wytownie

wyróżnienie – Alicja Chłodnicka - SP w Objeździe

wyróżnienie – Alicja Weltrowska – SP w Objeździe

wyróżnienie – Natalia Górska – SP w Zaleskich

 

SZKOŁY PODSTAWOWE w kategorii śpiew:

 

I miejsce – ucz. Katarzyna Brandt – SP w Charnowie

II miejsce – ucz. Krystian Jarosiewicz – SP w Charnowie

III miejsce – ucz. Patrycja Tęcza – SP w Gąbinie

wyróżnienie – Grażyna Wierzbińska - SP w Objeździe

 

GIMNAZJA w kategorii recytacja:

 

I miejsce – ucz. Jakub Groncki z gimnazjum w Objeździe

II miejsce – ucz. Jan Haryszyn z gimnazjum w Ustce

III miejsce – ucz. Karolina Wietrak z gimnazjum w Objeździe

III miejsce - ucz. Sebastian Wolf z gimnazjum w Jezierzycach

 

GIMNAZJA w kategorii śpiew:

 

I miejsce – ucz. Artur Uzar gimnazjum w Jezierzycach

II miejsce – ucz. Zuzanna Gadomska z gimnazjum w Objeździe

III miejsce – ucz. Natalia Jarosiewicz z gimnazjum w Ustce

wyróżnienie- ucz. Natalia Szymańska z gimnazjum w Ustce

 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe
ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe.

 

  

 

Przedstawicielki naszej szkoły: Alicja Weltrowska, Alicja Chłodnicka
 i Grażyna Wierzbińska (odbierająca nagrodę od p. dyrektor M. Rozwadowskiej).

 

 

Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek. 

Organizatorki konkursu, panie:
Alicja Glińska, Elżbieta Kosela – Kalinowska,
Wiesława Kuźmińska – Kuczun, Zorza Sędzicka i Dorota Spychał
gratulują zwycięzcom.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejną edycję za rok.

 

 Powrót