„W mej pieśni, bogatej czy biednej - żyje moja ojczyzna ” Jan Kasprowicz

 

Pod takim hasłem w dniu 1 grudnia odbyła się kolejna edycja
Gminnego i Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Objeździe.
W tym roku zmagania recytatorów i wokalistów odbyły się pod patronatem
Starosty Słupskiego i Wójta Gminy Ustka, którzy także ufundowali nagrody i upominki.

Dzieci ze szkół podstawowych Gminy Ustka
i młodzież z gimnazjów powiatu słupskiego zmagali się z trudnym repertuarem.
Utwory patriotyczne nie są współcześnie zbyt popularne wśród młodego pokolenia,
a mimo to występujący znakomicie poradzili sobie z ich interpretacją.
Jury, w którym zasiadły panie nauczycielki języka polskiego i muzyki,
stanęło przed trudnym zadaniem wyboru najlepszych.

W kategorii Szkół Podstawowych kolejne miejsca zajęli:

I miejsce – Kordian Lubański z SP w Charnowie
oraz Angelika Grudniewska z SP w Objeździe

II miejsce - Julia Skalska z SP w Charnowie

III miejsce – Jakub Hadryś z SP w Objeździe

Wyróżnienia – Zuzanna Ziółkowska z SP w Objeździe
i Martyna Walloch z SP w Charnowie

 

W kategorii gimnazjów jury również przyznało
dwa równorzędne pierwsze miejsca
dla Alicji Weltrowskiej z Objazdy
i Wojciecha Koniecznego ze Społecznego Gimnazjum UTO.

II miejsce otrzymał Jan Haryszyn ze Społecznego Gimnazjum UTO.

III miejsce przypadło Natalii Gąsiorskiej z gimnazjum w Objeździe

Wyróżnienie otrzymała Karolina Letkowska z gimnazjum w Objeździe

 

Również wykonawcy pieśni patriotycznych zostali wyróżnieni za swoje prezentacje. Nagrody książkowe i upominki otrzymali:
Maciej Piotrowski, Małgorzata Wargacka  z Charnowa,
Dominika Pranga oraz Ewelina Bogucka i Karolina Kowalczuk z gimnazjum w Ustce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe gadżety
i czekał na nich słodki poczęstunek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania opiekunom,
którzy przygotowali dzieci i młodzież do występów.
Mamy nadzieją, że tradycja patriotyczna
i pamięć o ważnych wydarzeniach z naszej historii pozostaną żywe dzięki temu,
że wiersze i pieśni patriotyczne będą wykonywane przez młode pokolenie.

Już teraz zapraszamy do Objazdy za rok na kolejną edycję naszego konkursu.

Powrót