Pożegnanie z zerówką

Kariera szkolna dziecka wiąże się z przekroczeniem kolejnych progów, 
wyznaczających granice poszczególnych etapów nauki. 
Istnieje również próg szkolny, którego znaczenie jest dla dziecka równie ważne 
– jest to przejście między Oddziałem przedszkolnym a I etapem kształcenia.

Ten moment właśnie nadszedł dla tegorocznych „zerówiaków”. 
Dziś kończą oni oddział sześciolatków, a już za dwa miesiące, 
po wakacjach, rozpoczną naukę w I klasie.

Aby uczcić i podkreślić tak ważny moment w życiu naszych dzieciaczków, 
zorganizowano osobną uroczystość kończącą rok szkolny 2008/2009.

18 czerwca 2009 roku odbyło się więc uroczyste zakończenie roku szkolnego
 w Oddziale Przedszkolnym w naszej szkole.

To był dla nas ważny rok

Do przyszłości wielki krok

Nie tak dawno przyszliśmy do przedszkola

A już woła nas szkoła

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji filmu 
„Tak nam minął szkolny rok 2008/2009”

który obrazował cały rok ciężkiej pracy sześciolatków. 
Następnie głos zabrała pani Dyrektor Zorza Sędzicka, 
podziękowała za całoroczną współpracę wszystkim nauczycielom, 
i rodzicom zaangażowanym w pracę przedszkola. 
Szczególnie ciepłe słowa skierowała do dzieci 
życząc im jednocześnie bezpiecznych i przyjemnych wakacji 
oraz samych sukcesów na ścieżkach edukacji szkolnej.

Podczas uroczystości dzieci prezentowały swoje umiejętności recytatorskie 
przed zgromadzonym w przedszkolnej sali audytorium. 
Były też specjalne podziękowania dla nauczycieli, 
którzy uczyli w naszej zerówce oraz dla pracowników szkoły, 
którzy wspierali nas dzień po dniu i pomagali przetrwać tak trudny 
i ważny okres w życiu każdego dziecka.

Punktem kulminacyjnym programu był „Krakowiak”, 
dedykowany pierwszej wychowawczyni p. Marcie Rumińskiej.

Wszyscy absolwenci „zerówki” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

  

Pięknie się zaprezentowali tańcząc krakowiaka.

  

Wychowawczyni Aniceta Ostrowska podziękowała rodzicom 
za owocną współpracę i przekazała „swoje dzieci” 
nowej wychowawczyni pani Jolancie Rogaczewskiej.

Powrót