POŻEGNANIE ZE SZKOŁĄ

 

Tradycyjnie, jak co roku pożegnanie uczniów klas szóstych rozpoczęło się polonezem,
który przygotowała z uczniami pani mgr Aniceta Ostrowska.

  

    

Program artystyczny rozpoczęła uczennica klasy VIb Ola Zawada

 

O latach szkolnej edukacji opowiadali i śpiewali uczniowie obydwu klas

  

  

  

Na zakończenie Ola Chromiec, Ola Zawada i Ada Kuczun zaśpiewały piosenkę z repertuaru Czerwonych Gitar  "W drogę"

Po części artystycznej nastąpiło wręczanie świadectw ukończenia szkoły i nagród.
Za najlepsze wyniki w nauce nagrodę Wójta Gminy Ustka otrzymała Aleksandra Chromiec
nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Objeździe otrzymały Aleksandra Zawada i Adriana Kuczun.

  

Pani Elżbieta Kosela wspólnie z panią dyrektor podziękowała dziewczynkom z klas VI za pracę na zajęciach koła plastycznego.

Pani Teresa Pokorska wręczyła dyplomy "Mistrzów grzeczności" Mateuszowi Grudniewskiemu i Marzence Gorzkowskiej

  

Pan Andrzej Zawada wręczył nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie. Otrzymali je:
Mateusz Grudniewski, Ania Weltrowska, Wojtek Kraśnik i Piotr Michalec

Szóstoklasistów pożegnał Samorząd Uczniowski, przedstawiciele klasy V oraz Rada Rodziców

  

Ada Kuczun w imieniu wszystkich uczniów klasy VIa i VIb 
podziękowała pani dyrektor, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły słowami:
 

"DRODZY NAUCZYCIELE! W dniu dzisiejszym pragniemy serdecznie podziękować Wam za Waszą pracę, za przygotowanie fundamentów do dalszego kształcenia Przepraszamy za wszystkie kłopoty i przykrości oraz zapewniamy, że chwile spędzone w tej szkole będą na pewno najmilszym wspomnieniem. Nigdy nie zapomnimy, że właśnie tu, zdobywaliśmy podstawy wiedzy.
Serdecznie dziękujemy również pracownikom obsługi za cierpliwość i wyrozumiałość. Postarajcie się zapomnieć o wszystkim tym, co było złe z naszej strony.
Wam kochani rodzice należą się szczególne słowa podziękowania. Dziękujemy za miłość i troskę, za to, że byliście z nami w chwilach radosnych i smutnych. Zapewniamy, że uczynimy wszystko, by nie zawieść Waszych oczekiwań."

Życzymy wszystkim tegorocznym absolwentom samych sukcesów w dalszej nauce.
Powodzenia!!!

Powrót