Gminny Konkurs
 Wiedzy o Regionie

 

         Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie odbył się 7. 04. 2006 roku w Szkole Podstawowej w Objeździe. Brało w nim udział 21 uczniów z 4 szkół Gminy Ustka: z Zaleskich, Charnowa, Wytowna i Objazdy. Dzieci z SP w Gabinie i Pęplinie nie skorzystały z zaproszenia do udziału w konkursie. Patronat nad konkursem przejęła Gmina Ustka. Uczniowie rozwiązywali 2 testy w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV – VI. Pierwszy test obejmował zagadnienia dotyczące wiedzy o regionie a drugi znajomość baśni i legend naszego regionu. Pytania do pierwszego testu układał nauczyciel Gimnazjum w Objeździe mgr Wojciech Czura, do drugiego nauczycielka SP w Objeździe mgr Wiesława Kuźmińska – Kuczun.

Po napisaniu testów uczestnicy wraz z opiekunami spotkali się z leśnikiem panem Waldemarem Gąsiorskim, który w ciekawy sposób opowiadał „co w trawie piszczy” w okolicznych lasach.

 

         Najwyższe wyniki w kategorii klas I – III uzyskali:

  1. Ewelina Lichota SP Charnowo
  2. Katarzyna Prusak SP Charnowo
  3. Daniel Steinke SP Objazda

W kategorii klas IV – VI:

  1. Aleksandra Chromie SP Objazda
  2. Grzegorz Mielniczek SP Chanowo
  3. Paulina Antoszczak SP Zaleskie
  4. Julia Rogaczewska SP Objazda
  5. Mateusz Borowiec SP Objazda

         Składamy podziękowania wszystkim opiekunom za przygotowanie uczniów i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

  

 

Uczestnicy konkursu

 

  

 

Praca w grupach

  

Praca Jury                                                                 Wręczanie nagród

   

Powrót