Rok szkolny
2008/2009

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009

Po wakacjach znów spotkaliśmy się 1 września.

Gościliśmy panią Wójt Gminy Ustka

Uczniów, rodziców i grono pedagogiczne powitała również pani dyrektor, Zorza Sędzicka.

Wszystkim życzyła sukcesów w nauce i  pracy.

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego
złożyła również wszystkim Przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna Wietrak

Uczniowie klasy I

Powrót