Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

3 września 2012 inauguracji nowego roku szkolnego dokonał 
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe Jacek Goreński.
Powitał uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
życząc wszystkim sukcesów w nauce i pracy.

Kilka słów na początek nowego roku szkolnego  wygłosił
Wicewójt Gminy Ustka Krzysztof Wysocki

Dyrektor szkoły przedstawił uczniom i rodzicom nowych wychowawców klas
w szkole podstawowej:
Oddział Przedszkolny  - p. Aniceta Ostrowska
Klasa I - p. Jolanta Rogaczewska
Klasa IV - p. Marta Bieńkowska - Werra
w gimnazjum:
Klasa I - p. Roman Waraksa
Klasa III - p. Dorota Spychał

Nasi najmłodsi - dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I, II i III

Uczniowie z  klas IV, V i VI

 

Powrót