ŚLUBOWANIE

 

2 października 2009 roku o godz. 1000  odbyło się uroczyste ślubowanie

 uczniów I klasy Szkoły Podstawowej w Objeździe.

22 uczniów zadeklarowało:

      być sumiennym uczniem,

      dbać o honor i dobre imię szkoły i klasy,

      szanować nauczycieli i rodziców,

      uczyć się pilnie,

      pomagać słabszym,

      kochać swoją ojczyznę…

Z prawdziwym wdziękiem wyrecytowali okolicznościowe wiersze.

  

Potem dyrektor szkoły Jacek Goreński dokonał pasowania na ucznia klasy I

Szkoły Podstawowej w Objeździe.

Świeżo upieczeni uczniowie odcisnęli swoje paluszki w Księdze Ucznia.

  

Pierwszoklasiści otrzymali prezenty od dyrektora, rodziców, samorządu szkolnego,

kolegów z klasy II i III. Słodki poczęstunek przygotowali rodzice.

  

Radości i niespodziankom nie było końca.

Na zakończenie jeszcze sesja fotograficzna.

Wszyscy w dobrych nastrojach udali się do domów,

by w poniedziałek rozpocząć naukę już jako uczniowie klasy I

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe.

Całą uroczystość przygotowała ze swoimi uczniami wychowawczyni klasy I,

pani Jolanta Rogaczewska.

Powrót