Dnia 19 października 2012 roku
siedemnaścioro dzieci z naszej szkoły
uroczyście ślubowało, że będą się pilnie uczyć,
dbać o dobre imię szkoły, będą szanować nauczycieli,
rodziców i kolegów, będą kochać swoją ojczyznę.

Po przysiędze, ogromnym ołówkiem
zostały pasowane przez dyrektora Jacka Goreńskiego
na uczniów Szkoły Podstawowej w Objeździe
i odcisnęły swój palec w Księdze ucznia.

Były występy, przemówienia, gratulacje, upominki.

Na koniec Patryk – już uczeń klasy pierwszej
– odczytał prośbę skierowaną do rodziców,
którą zakończyły wszystkie dzieci głośnym

KOCHANI RODZICE -  KOCHAJCIE NAS!!!

Pamiątkowe zdjęcie

Powrót