WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

24 września 2008 roku odbyły się wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego.

Kandydowało po troje uczniów z klas IV - VI, zaprezentowali się na apelu i przez kilka dni prowadzili kampanię wyborczą w szkole.

W dniu wyborów każdy uczeń głosował na swojego kandydata.

Komisja skrutacyjna

   

      

 Po podsumowaniu wyników okazało się, że na 101 uczniów uprawnionych do głosowania,

głosowało 96 uczniów, ważnych głosów oddano 85.

Skład nowego samorządu w roku szkolnym 2008/2009 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Maria Poźniak

Z-ca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Bartek Wietrak

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego - Ewelina Michalec

Członek Samorządu Uczniowskiego - Karolina Letkowska

Członek Samorządu Uczniowskiego - Albin Teresiński

Powrót