Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 30 października 2009 roku w Szkole Podstawowej w Objeździe
p
rzy Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Komisja w składzie: Mateusz Kunysz (przewodniczący), członkowie: Karolina Letkowska,
Przemysław Cyrankowski, Aleksandra Świergalska, Ewelina Michalec stwierdziła:
uczniów upoważnionych do głosowania było 98, w głosowaniu wzięło udział 84 uczniów
i wszystkie oddane głosy okazały się ważne.

   

A wybór był niełatwy! Kandydaci obiecywali nam najróżniejsze atrakcje,
wśród których przeważały wizje licznych dyskotek.

Kandydaci z klasy IV

  

Kandydaci z klasy V i VI

Na szczęście uczniowie gotowi byli również godnie reprezentować szkołę
i stanowić wzór dla koleżanek i kolegów.
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Alicja Weltrowska - 49 głosów

Agnieszka Wach - 54 głosy

Dawid Moraczyński - 53 głosy

Martyna Krauze - 51 głosów

Katarzyna Wiśniewska - 36 głosów

Adam Zamościk - 39 głosów

Aleksandra Dehmel - 52 głosy

Patrycja Kowalewska - 54 głosy

Łukasz Blonkowski - 56 głosów.

Wobec tak rozłożonych głosów elektoratu
w skład Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Objeździe
wchodzą następujący uczniowie:

Łuksz Blonkowski - przewodniczący,

Patrycja Kowalewska - zastępca przewodniczącego,

Aleksandra Dehmel - sekretarz,

Martyna Krauze - skarbnik,

Agnieszka Wach, Dawid Moraczyński -członkowie.

Serdecznie gratulujemy!

Powrót