Dnia 28 września 2012 roku w  Szkole Podstawowej w Objeździe
odbyły się wybory do Rady SU. 
Już od dwóch tygodni w naszej szkole trwała kampania wyborcza.
Swoją kandydaturę na funkcję przewodniczącego zgłosiło 9 uczniów:

 Filip Grudniewski kl.4

Łucja Mieliwodzka kl.4

 Kuba Szczasiuk kl.4

Zuzanna Ziółkowska kl.5

Kinga Łozińska kl.5

 Roksana Białek kl.6

Angelika Grudniewska kl.6

 Karina Kryszałowicz kl.6

Jakub Hadryś kl.6

Kandydaci po zapoznaniu się z opiniami i potrzebami innych uczniów
reklamowali swoje programy wyborcze na ciekawych
i przyciągających wzrok plakatach oraz ulotkach.
Bardzo często rozmawiali również z uczniami szkoły
podczas przerw międzylekcyjnych - odpowiadali na pytania
oraz mówili o swoich planach.

Dnia 14 września kandydaci zaprezentowali się wszystkim uczniom
podczas apelu szkolnego.


Dzięki tym krótkim prezentacjom uczniowie z klas 1-6 SP
mogli jeszcze spokojnie pomyśleć nad planowanym wyborem.
I tak dnia 28 września zebrała się komisja w składzie:
Anna Jędrzejewska (przewodnicząca),
członkowie- Konrad Krupiński, Natalia Ziółkowska, Kinga Podyma, Kaja Ratajczyk.
Komisja stwierdziła, że uczniów upoważnionych do głosowania było 120.
Klasa I- 18 osób, klasa II- 23 osoby, klasa III- 20 osób,
klasa IV- 22 osób, klasa V- 20 osób, klasa VI- 17 osób.
W głosowaniu wzięły udział 104 osoby, które wybrały Radę SU
spośród 9 kandydatów; 5 osób oddało nieważne głosy. 
Komisja czuwała nad organizacją i przebiegiem wyborów.

 

  

 

  
Następnie dokonała obliczenia głosów i wyłoniła  
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz jego członków.
W wyniku wyborów Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej w Objeździe
został
uczeń kl. 4-  Kuba Szczasiuk.
Pozostali członkowie Rady Samorządu Szkolnego to:
Jakub Hadryś (klasa VI),  
Kinga Łozińska (klasa V),
Roksana Białek (klasa V)
i Filip Grudniewski (klasa IV)
.

Wszystkim uczniom dziękujemy za oddane głosy,
a Radę Samorządu Szkolnego zapraszamy do pracy oraz
… spełnienia obietnic wyborczych J

                                                                                         Opiekun SU: Agnieszka Kulwas

Powrót