Wybory do SU

 

Dnia 29 września 2010 roku w Szkole Podstawowej w Objeździe
odbyły się wybory do Rady SU.
Już od dwóch tygodni w naszej szkole trwała kampania wyborcza.
Kandydaci po zapoznaniu się z opiniami i potrzebami innych uczniów
 reklamowali swoje programy wyborcze na ciekawych
i przyciągających wzrok plakatach oraz ulotkach.

Dnia 28 września kandydaci zaprezentowali się wszystkim uczniom
podczas apelu szkolnego.

 

 

Przedstawiciele klasy IV

 

Przedstawiciele klasy V

 

Przedstawicielki klasy VI

Dzięki tym krótkim prezentacjom uczniowie z klas I – VI
szkoły podstawowej mogli jeszcze „chwilkę” pomyśleć nad planowanym wyborem.

I tak dnia 29 września zebrała się komisja w składzie:

Katarzyna Wiśniewska (przewodnicząca),

członkowie-
Aleksandra Świergalska, Agnieszka Wach, Dawid Moraczyński i Anna Jędrzejewska.

 

 

Komisja stwierdziła, że uczniów upoważnionych do głosowania było 105.

W głosowaniu wzięły udział 103 osoby, które wybrały Radę SU spośród 9 kandydatów.

4 osoby oddały nieważne głosy.
Komisja czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania
i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów.

 

  

 

  

 

W wyników wyborów
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Objeździe został

 

uczeń kl. IV Konrad Krupiński.

 

Pozostali członkowie Rady Samorządu Szkolnego
to - Alicja Weltrowska (klasa V), Kamila Olszewska (klasa V),
Katarzyna Duszyńska (klasa IV) i Ewelina Michalec (klasa VI).

Powrót