Pamiętamy o tych, którzy odeszli ....

W dniu 30 listopada 2005 roku w szkole odbyło się tradycyjne spotkanie upamiętniające zmarłych nauczycieli i pracowników – tzw. „Zaduszki”. Organizuje je od lat i prowadzi pani Zorza Sędzicka. Oprawą plastyczną i scenerią zajmuje się pani Elżbieta Kosela – Kalinowska. Wspierają ich działania pani Wiesława Kuźmińska – Kuczun, pani Zofia Olejnik, pani Grażyna Wołk. Wśród zaproszonych osób są zawsze członkowie rodzin zmarłych nauczycieli i pracowników, dawni nauczyciele, dziś przebywający na emeryturze, przedstawiciele grona pedagogicznego i pracowników, Sołtysi, czasami radni i przyjaciele szkoły. Celem wszystkich spotkań - jest uczczenie pamięci ludzi, którzy odeszli, oddanie szacunku Ich pracy, z dobrodziejstwa, której korzystają obecni nauczyciele i pracownicy szkoły oraz poszanowanie tradycji.

W ciągu trzech ostatnich spotkań powstał materiał albumowy, na który złożyły się wspomnienia dzieci i nauczycieli, wizytówki osób zmarłych, ich życiorysy, piękne maksymy, teksty programów i karty z podpisami osób obecnych na Zaduszkach.

W pięknej scenerii, w nastroju powagi i zadumy pani Zorza Sędzicka wspomina tych, którzy odeszli, podkreśla ich dokonania, mówi o pamięci, co moc ma przeogromną - przedłużającą ich bezcielesny żywot. W tym duchu napisała program, wystawiony na Zaduszkach. Dzieci stanęły na wysokości zadania, odświętnie ubrane – pięknie recytowały autorski tekst o pamięci i śpiewały pieśni: „Gdzie są kobiety ... mężczyźni ... z tamtych lat”, „Pamięć”, „Modlitwę Okudżawy” i „Błaganie”.

Po części artystycznej – przy herbatce – goście mogli przejrzeć stronice albumu, powspominać i porozmawiać. Dzieci miały okazję poznać nazwiska i dokonania ludzi, którzy tworzyli historię szkoły i na trwałe zapisali się w jej działalności. Spotkanie spełniło swoje zadanie i podkreśliło intencję organizatorów: „Pamiętamy, bo chcemy pamiętać!”

Zaproszeni goście

 

Powrót