Zakończenie I etapu edukacyjnego - klasa III

24 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy III.

Zebranych gości powitała wychowawczyni klasy III p. Małgorzata Warfołomiejew.

            Pan dyrektor Jacek Goreński pogratulował uczniom klasy III ukończenia I etapu edukacyjnego
 życząc im jednocześnie udanych i bezpiecznych wakacji.

Dzieci przedstawiły swoją opowieść o tym, jak wyglądała ich nauka i praca w szkole od zerówki do klasy III.

  

  

  

    Były też nagrody, wyróżnienia i oczywiście świadectwa.

Nagrodę Wójta Gminy Ustka otrzymała Anna Jędrzejewska
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymała Angelika Grudniewska

Nagrody i wyróżnienia składali uczniom dyrektor szkoły Jacek Goreński, wice dyrektor Małgorzata Rozwadowska
i wychowawczyni klasy III Małgorzata Warfołomiejew.

  

Nagrody za wysokie wyniki w nauce otrzymali także:
Katarzyna Duszyńska i Konrad Krupiński

  

Rodzice wyróżnionych uczniów klasy III otrzymali listy gratulacyjne.
Pozostałym uczniom również gratulujemy ukończenia I etapu edukacyjnego

  

  

            Wychowawczyni Małgorzata Warfołomiejew podziękowała wszystkim rodzicom za trzyletnią współpracę
ale wyróżniła te osoby, które szczególnie mocno angażowały się w życie klasy:
Wiolettę Hadryś, Emilię Jędrzejewską,  Dorotę Duszyńską, Magdalenę Jurkowską, Wandę Bloch i Danutę Gregorczyk.

Uczniowie klasy III pięknie podziękowali nauczycielom i  pracownikom szkoły za dotychczasową naukę i opiekę.

Dyrektor szkoły Jacek Goreński podziękował pani Małgorzacie Warfołomiejew za trzyletnią pracę i opiekę nad klasą III
i przekazał  klasę - już "czwartą" nowej wychowawczyni pani Wiesławie Kuźmińskiej - Kuczun.

.

Uczniów klasy III pożegnali  koledzy i koleżanki z klas młodszych

  

Samorząd Uczniowski życzył im sukcesów w kolejnych latach nauki
i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

Powrót