Pożegnanie ze szkołą

Uczniowie klasy VI po raz ostatni wystąpili w naszej szkole.
Na uroczystość ukończenia szkoły podstawowej przybyli zaproszeni goście,
rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły.

Wszystkich powitali Ania, Marysia i Bartek.

Pani dyrektor Zorza Sędzicka pogratulowała wszystkim uczniom klasy VI ukończenia szkoły.

W imieniu pani Wójt Gminy Ustka, nagrody za wysokie wyniki w nauce
uczniom wręczyła pani Sekretarz Gminy Ustka. Lidia Orłowska Getler
W tym roku są to wycieczki: jedna do Niemiec i trzy do Warszawy i Torunia.

Gratulujemy Bartkowi Wietrakowi, Ani i Marysi Poźniak i Krzysztofowi Bryle.

Z kolei Nagrody Dyrektor Szkoły Podstawowej w Objeździe otrzymali Bartosz Pruchniewski i Adrian Torończak.

Szkołę podstawową z wyróżnieniem ukończyli również:
Sebastian Koczywąs, Natalia Kaczmarska i Adrian Jędrzejewski.

Nagród było więcej:

Bartek Wietrak za zdobycie wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur"

Szymon Waraksa otrzymał nagrodę za czytelnictwo

Krystian Lesiecki za obowiązkowość, pracowitość i wysoką kulturę osobistą

Kamila Żukowska za rozwijanie swoich zainteresowań.

Wszyscy uczniowie klasy VI otrzymali pamiątki od Rady Rodziców i młodszych kolegów z klasy V.

Złożyli ślubowanie już jako Absolwenci Szkoły Podstawowej w Objeździe
Rocznik 2008/2009

                                                                            Być dobrymi i uczciwymi ludźmi

                                                                            Zawsze pracować sumiennie, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym,
                                                                             kulturalnym i gospodarczym naszego kraju

                                                                            Kochać Ojczyznę, sławić jej imię w świecie

                                                                            Nieść w życiu wysoko zaszczytne miano wychowanka
                                                                            Szkoły Podstawowej w Objeździe.

- Ślubujemy

Nie zapomnieli o najważniejszym - pięknie podziękowali rodzicom,
nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w naukę, wychowanie i opiekę

     

Krystian wyrecytował wiersz dla rodziców a Kamila zaśpiewała "Cudownych rodziców mam..."

  

Przed siedmioma laty do tej szkoły przyprowadzili nas rodzice trzymając za rękę.
Próg pierwszej klasy przekraczaliśmy z uczuciem lęku i nadziei.
Lęku przed tym, czego mogliśmy w szkole doznać i przeżyć.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przejść kruchy most nad rwącą rzeką wiedzy.
- to słowa Natalii

ZA ŚWIĘTĄ CIERPLIWOŚĆ, DOBROĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ – DZIĘKUJEMY!
    PANI DYREKTOR, NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY.

Ważnym chwilom w naszej tradycji narodowej towarzyszył zawsze podniosły taniec.
Uroczystość pożegnania ze szkołą taka była dla uczniów klasy VI  zatem „poloneza czas zacząć”!

Na zakończenie przedstawili swój autoportret wzbogacony prezentacją multimedialną

i kilka scenek z życia szkolnego ....

Była nawet opera dla wychowawczyń .......
i słowa piosenki na koniec

O nas się nie martw, o nas się nie martw.

Jakoś się radę da!

Każdy z nas własną drogą odpłynie,

Dziś się pozbywasz nas.

Niezapomniane chwile drażliwe chwile schowajmy gdzieś za pas.

O nas się nie martw, o nas się nie martw.

Jakoś się radę da!

 

A ja życzę Absolwentom Szkoły Podstawowej w Objeździe powodzenia w nowej szkole!!!
I jestem przekonana, że doskonale sobie poradzą, bo są wyjątkowi...(I. K.)

Powrót