Tegoroczne Obchody Światowego Dnia Ziemi odbywały sie pod hasłem:

"Las, całkiem blisko nas"

Jak każdego roku szkoła nasza wzięła również w nich udział.
Organizatorkami tego przedsięwzięcia były
panie Krystyna Kostka i Elżbieta Kosela-Kalinowska.
W akcję włączyły sie wszystkie klasy.
Przygotowywały się do tej akcji pod opieką swoich wychowawców.
Uczniowie przygotowali ciekawe inscenizacje,
wielce wymowne plakaty, barwne stroje, wdzięczne piosenki
i konkursy sprawnościowe.
Wszystkie konkurencje były oceniane i punktowane.
Najwięcej punktów i pierwsze miejsce uzyskała klasa III.
Nagrodą dla zwycięzców turnieju będzie udział w wycieczce na „Wydmę Orzechowską".
Należy jednak podkreślić, że wszyscy uczniowie
wykazali się ogromnym zainteresowaniem
ekologią i problemami środowiska, w jakim żyjemy.
To zaangażowanie sprawiło, iż dzieci bawiły się świetnie.
Dopisywał im humor, pomysłowość a zarazem rozbudziło się w nich
głębsze zainteresowanie problemem.

Główne cele, jakie  przyświecały organizacji tego święta, to:

 poszerzenie i bogacenie wiedzy na temat charakterystycznych
gatunków fauny i flory polskich lasów,

zrozumienie, jak wielkie jest znaczenie lasów dla gospodarki kraju,
człowieka i zwierząt,

kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec ochrony lasów,

rozumienie podstawowych praw rządzących przyrodą,

 wyrabianie postaw proekologicznych poprzez zachęcenie
do podejmowania bezpośrednich działań na rzecz ochrony środowisk.

  

  

  

  

  

 

  

Powrót