Akcja SU „Pomagamy bezdomnym zwierzętom”

Akcja pomocy niechcianym zwierzętom jest jedną z najprostszych, w jaką mogą włączyć się dzieci. Mogą mieć satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, że choć chwilowa poprawa warunków pokrzywdzonym przez los zwierzętom ma znaczenie. Dlatego dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się w akcję. Pokazali, że dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk. Cieszy fakt, że uczniom nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt.

Organizatorem niepublicznej zbiórki charytatywnej pt. ,,Pomagamy bezdomnym zwierzętom” był Samorząd Uczniowski, uczestnicy to przedszkolaki i uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Objeździe. Celem akcji było rozwijanie empatii, integracja uczniów, motywowanie dzieci do niesienia pomocy zwierzętom ze schroniska, kształtowanie pozytywnych cech charakteru uczniów. Do 06 grudnia br. uczniowie przynosili do szkoły mokrą i suchą karmę dla psów i kotów, ryż, makaron oraz kaszę. Uczniowie za swoją aktywną postawę otrzymywali punkty dodatnie z zachowania: 10 lub 12 punktów (jednorazowo, bez względu na ilość przyniesionych darów). Punkty wystawiał opiekun SU.

Ilość zebranej karmy w tym roku pobiła wszelkie nasze rekordy! W sumie uzbierało się 143 kg karmy!!

Dodano 06.12.2018