Dni Kultury Szkolnej – Edukacji Morskiej

4 czerwca br. uczniowie klas V-VIII SP i III gimnazjum zaprezentowali w ramach Dni Kultury Szkolnej (Dnia Edukacji Morskiej) swoje projekty edukacyjne o tematyce marynistycznej.

Prezentacja odbyła się przed publicznością, wśród której znaleźli się również uczniowie klasy IV, nauczyciele oraz jury w składzie: pani Dorota Spychał, pani Iwona Perkowska oraz Borys Marciniak – uczeń klasy IV. Uczniowie z grup projektowych opracowywali przez kilka tygodni pod okiem swoich wychowawców następujące tematy:

  1. Historia portu w Rowach – klasa Va
  2. Poznajemy kraje nadbałtyckie – klasa Vb
  3. Wędkarstwo morskie i rzeczne – klasa VI
  4. Ssaki morskie – klasa VII
  5. Słynni polscy żeglarze i ich osiągnięcia – klasa VIII
  6. Morskie głębiny – skarby morza i plaży – klasa III gimn.

Udział w projekcie o tematyce morskiej umożliwił naszym uczniom zdobywanie i rozwijanie istotnych umiejętności takich, jak: planowanie pracy, współpraca w grupie, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji na przygotowywany temat, komunikowanie się, poszukiwanie nowych środków wyrazu, kreatywność i samoocena oraz prezentowanie wyników swojej pracy na forum. Zwycięzcami w marynistycznym projekcie okazali się uczniowie klasy VI.

Dodano 12.06.2019