Dzień Edukacji Narodowej

14 października to święto wszystkich pracowników szkoły. W tym dniu młodzież pragnie podziękować swoim belfrom za trud włożony w nauczanie i wychowywanie niesfornych niekiedy uczniów. Chcąc dać wyraz wdzięczności dla wszystkich uczących nauczycieli i pracowników szkoły, uczniowie w dniu ich święta przygotowali pod kierunkiem pani Doroty Spychał i Małgorzaty Rozwadowskiej uroczystą akademię.

Następnie kwiaty, upominki, życzenia…by dzień ten minął nauczycielom i pracownikom miło i w poczuciu docenienia ich pracy. Życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli: dyrektor szkoły, Jacek Goreński, Wójt Gminy Ustka, pani Anna Sobczuk – Jodłowska, przedstawicielka Rady Rodziców, pani Justyna Cheda oraz uczniowie z Samorządu Uczniowskiego, Maria Skuza i Olgierd Kulwas. Dzień ten był okazją do nagrodzenia wyróżniających się w swojej pracy nauczycieli i pracowników obsługi. Pani Wójt wręczyła Nagrodę Wójta Gminy Ustka pani Jolancie Rogaczewskiej – nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie oraz języka kaszubskiego za uzyskanie wysokich wyników w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Następnie pan Jacek Goreński wręczył nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom i pracownikom szkoły. W czasie uroczystości uczniowie klasy I zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej. Pierwszaki przedstawiły krótki program artystyczny, a następnie złożyły uroczyste ślubowanie. Nastąpił ważny punkt spotkania – pasowanie na ucznia, którego zaczarowanym ołówkiem dokonał Pan Dyrektor.

Na koniec – petarda! Muzyczny upominek od nauczycieli dla uczniów. Kto nie widział, niech żałuje!

Życzymy naszym nauczycielom dalszej cierpliwości dla nas, sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Dodano 16.10.2019