Dzień Edukacji Narodowej

14 października to szkolne święto. Chcąc dać wyraz wdzięczności dla wszystkich uczących nauczycieli i pracowników szkoły, uczniowie w tym uroczystym dniu przygotowali, pod kierunkiem pań Magdaleny Hajko, Doroty Spychał i Małgorzaty Rozwadowskiej, akademię.

Życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli: dyrektor szkoły – Jacek Goreński, Sekretarz Gminy Ustka – pani Dagmara Aleksandrowicz, przedstawicielka Rady Rodziców – pani Kamila Barańska oraz uczennica Samorządu Uczniowskiego, Hanna Cheda. Dzień ten był okazją do nagrodzenia wyróżniających się w swojej pracy nauczycieli i pracowników obsługi. Nagrodę Wójta Gminy Ustka za uzyskanie wysokich wyników w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymała pani Aniceta Ostrowska – nauczycielka edukacji przedszkolnej. Następnie pan Jacek Goreński wręczył nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom i pracownikom. W czasie uroczystości uczniowie klasy I zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercach i z przejęciem zaprezentowali przygotowane wierszyki i zaśpiewali piosenkę, po czym złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Nastąpił ważny punkt spotkania – pasowanie na ucznia, którego dokonał pan dyrektor zaczarowanym pagajem. Podczas ceremonii najmłodsi uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i szczęśliwi pozowali ze swoją wychowawczynią do wspólnej fotografii. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów!!

Dodano 15.10.2021