Edukacyjny Mikołajkowy Piknik Żeglarski „na sucho”

6 grudnia br. sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział Edukacyjnym Mikołajkowym Pikniku Żeglarskim „na sucho” w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjny im. Tadeusza Gwiżdża w Słupsku. Piknik to jeden z elementów edukacji morskiej w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, do którego od listopada przyłączyła się nasza szkoła.

Program ten stanowi propozycję działań skierowanych do pomorskich szkół oraz placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia. Program integruje wiedzę z wielu przedmiotów, proponując całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym.

Podczas pikniku uczniowie uczyli się m.in. rozkładania łódek żaglowych typu Optymist, robienia węzłów marynarskich oraz obserwowali, jak rozwija się tratwa ratownicza, z której można korzystać podczas katastrofy morskiej. Program obejmował m.in.: zajęcia z żeglarstwa, gry i zabawy żeglarskie, zabawy łączące sport i żeglarstwo, naukę nazewnictwa żeglarskiego, elementów ratownictwa, obsługę radiostacji. Kolejne doświadczenia młodzi żeglarze będą zdobywać wiosną już na wodzie. Być może na Stawku Łabędzim w Słupsku lub na jeziorze w Icku. Organizatorami pikniku byli: Kuźnia Kadr Morskich przy ZSMiL oraz Klub Omega 9 przy Miejskim Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej SP 9 w Słupsku. Wsparcia udzielili m.in.: Szkoła Żeglarska „Magola”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej.

Dodano 10.12.2018