Egzamin na kartę rowerową

9 czerwca przeprowadzony został egzamin na kartę rowerową. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 4 – 5. 

Zanim uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego, musieli wcześniej wykazać się wiedzą na egzaminie teoretycznym. Pytania na teście dotyczyły ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego, zasad przejazdu przez skrzyżowanie, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W części praktycznej celem głównym było sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze.

Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 13 uczniów. Z pozytywnym wynikiem ukończyło i otrzymało kartę 8 uczniów. Gratulujemy!

karta 158 karta 159 karta 163 karta 166 karta 168 karta 169 karta 170 karta 171

Dodano 13.06.2016