Gminny Turniej BRD

19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wytownie odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym wzięły udział cztery szkoły z gminy Ustka (Gąbino, Objazda, Wytowno i Zaleskie). Szkoły reprezentowane były przez czteroosobowe drużyny, dwie dziewczynki i dwóch chłopców.

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, krzewienie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Eliminacje gminne składały się z dwóch części: z testu teoretycznego z przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy oraz testu praktycznego na rowerowym torze przeszkód.

Reprezentanci naszej szkoły (w składzie: Patrycja Krzemińska, Helena Rumińska, Nikodem Gadera i Robert Rzepecki) zajęli II miejsce. Gratulujemy!

Dodano 23.04.2017