Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013 inauguracji nowego roku szkolnego dokonał 
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe Jacek Goreński.
Powitał uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
życząc wszystkim sukcesów w nauce i pracy.

Dyrektor szkoły przedstawił uczniom i rodzicom nowych wychowawców klas
w szkole podstawowej:
Oddział Przedszkolny 5 – latków – p. Katarzyna Filipczak
Oddział Przedszkolny – 6 – latków – p. Anna Kula
Klasa I – p. Małgorzata Warfołomiejew
Klasa IV – p. Wiesława Kuźmińska – Kuczun
w gimnazjum:
Klasa I – p. Dorota Spychał
Nasi najmłodsi – dzieci z oddziałów przedszkolnych, klasa I i IV

2

 

3

 

4

7

 

Dodano 08.09.2013