Informacja w sprawie opłat za posiłki dla dzieci w szkole

W związku z nowymi zasadami pracy sekretariatu szkoły, należność za posiłki dla dzieci za dany miesiąc będzie płatna przelewem na konto:

BS Ustka 93 9315 0004 0000 6305 2000 0010

do ostatniego dnia miesiąca tytułem kolejnego, do 30 września za październik, do 31 października za listopad itd.

Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień, w którym opłatę należy wpłacić do 10.09.2020 r .

Obowiązkiem rodzica jest dokonanie wpłaty i zgłoszenie woli korzystania z posiłków w sekretariacie szkoły – telefonicznie 59 814 17 15 w godzinach od 8.00 do 14.00.

We wrześniu rodzice dokonują opłaty dwa razy – za wrzesień i październik. Po dokonaniu opłaty proszę przesłać dowód wpłaty na pocztę intendentobjazda@gmail.com w załączniku.

Rodzice uczniów korzystających z posiłków w poprzednim  roku szkolnym, którzy opłacili posiłki za miesiąc marzec proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły w celu uzyskania informacji o wysokości opłat.

W przypadku nieobecności ucznia, rodzicowi przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności pod warunkiem jej zgłoszenia  w danym dniu do godziny 8.30 (telefonicznie do sekretariatu).

Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień:

Oddział przedszkolny – 21 dni x 7,00 = 147,00 zł

Klasy I – III – 13 dni x 4,00 zł = 52,00 zł

Klasy IV – VIII – 13 dni x 5,20 zł = 67,60 zł

Dodano 04.09.2020