Informacje dla rodziców – posiłki w szkole

Szanowni Rodzice

Od  1 września 2021 roku obowiązują nowe zasady korzystania z posiłków na stołówce szkolnej. Każdy Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Stołówki w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z nim. W regulaminie podane są wszystkie najważniejsze terminy oraz zasady korzystania z posiłków.

Ponadto, każdy Rodzic, który wykupuje posiłki w stołówce szkolnej zobowiązany jest do podpisania umowy na świadczenie wyżywienia w dwóch egzemplarzach. Umowy dostępne będą w sekretariacie szkoły, u intendenta oraz do pobrania na stronie szkoły. W dniu 1 września intendent będzie do Państwa dyspozycji po zakończonych uroczystościach rozpoczęcia roku. Umowy należy podpisać najpóźniej do 6 września 2021 roku.

Podobnie jak w poprzednim roku dokonujecie Państwo wpłat na konto podane w Regulaminie i Umowie. 

Posiłki będą wydawane od 2 września dla Oddziałów Przedszkolnych (całodzienne wyżywienie) i od 6 września dla uczniów pozostałych.

Koszt wyżywienia we wrześniu:

Oddziały Przedszkolne – 8,00 zł x 21 dni = 168 zł

Klasy I – III – 5,00 zł x 19 dni = 95 zł

Klasy IV – VIII – 6,20 zł x 19 dni  = 117,80 zł

Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Oświadczenie

Umowa na posiłki w szkole doc

Umowa na posiłki w szkole pdf

 

 

Dodano 31.08.2021